Chefprovider  
Per a professionals HORECA
IMG-LOGO

 Proveïdor

Potser et trobis identificat en alguna d’aquestes situacions o no tinguis resposta per a les següents preguntes….
 • Quantes comandes s’han fet avui? Quantes se’n han entregat? S’ha retornat cap producte?
 • Quins productes has comprat avui al majorista? Quina quantitat de cada producte tens actualment al magatzem? Quina quantitat hauries de comprar-ne demà?
 • Quins són els productes que et causen major quantitat d’incidències, amb quin client i/o quin proveïdor?
 • Ja has comunicat a tots els teus clients les ofertes del dia?
 • Quina es la incidència més comú amb els teus clients?
COM ET POR AJUDAR CHEFPROVIDER?

Amb independència del tamany de la teva empresa, hi ha tasques i problemàtiques que són comuns a tots els establiments de restauració. Aquestes són algunes de les solucions que t’aporta Chefprovider.

 Gestió intel·ligent de compres (per als teus clients)
 • Chefprovider reuneix a tots els teus productes, i actuals i potencials clients, en una mateixa pantalla (accessible des del teu ordinador, tablet o mòbil), des d'on fàcilment pots, gestionar comandes (fetes pels teus propis comercials o clients) i entregues.
 • L'administrador pot veure el llistat de comandes emeses, el detall de cada comanda, i l'estat de lliurament de cada un dels productes que la conformen. També pot identificar el comercial que la va cursar o, cas d'haver estat formulat directament pel client, a l'usuari que la va cursar.
 Gestió intel·ligent de compres (per a les compres als teus proveïdors)
 • Chefprovider et mostra de forma ordenada tots els productes dels teus proveïdors en una mateixa pantalla (accessible des del teu ordinador, tablet o mòbil), des d’on fàcilment puguis fer les teves comandes i controlar la recepció de cada producte.
 • Per a evitar les tasques repetitives, es poden generar llistes de compra periòdiques automàtiques. Això s'aplica per exemple a compres que es repeteixen regularment cada setmana. Amb la periodicitat definida es crearà una comanda automàtica i serà enviada al proveïdor (prèvia autorització del responsable de compres).
 • En funció de l'stock de productes que tens al magatzem, la quantitat de producte venuda i l'stock mínim definit (fins i tot per a cada dia de la setmana) es genera una llista de compra automàtica que els teus compradors poden veure en una tablet o telèfon mòbil al moment de fer la compra al mercat majorista o proveïdor (prou papers i prou passar dades a mà). Aquesta llista fins i tot defineix a quin proveïdor i quina quantitat de producte cal comprar i li assigna una traçabilitat a cada compra realitzada.
 • Al ingressar el preu pagat (en el mateix moment de fer la compra) s'actualitzen les tarifes associades als clients i els costos i preus definits per tu.
 • D'acord amb la quantitat comprada es genera una comanda que és la base per a la recepció de la mercaderia en el teu propi magatzem. Elimina els errors originats en tasques manuals, compra en funció del que realment necessites i tingues la informació immediata del què has comprat, a qui, i quin preu has pagat per a cada producte.
 Incidències de comandes (dels teus proveïdors)
 • A l'hora de rebre els productes que has demanat, accedeixes a l’albarà de compra (generat digitalment en base a la comanda cursada al proveïdor) des de la teva tablet o mòbil i realitzes la recepció de la mercaderia comprovant cada producte individualment i validant el seu lliurament (ingressant els productes automàticament a l'stock i en el cas de ser necessari, definint la tara de l'envàs) o crees una incidència per a indicar que el producte presenta un defecte, el retornaràs al proveïdor, és una minva, o hi ha algun altre tipus de problema.
 • Les incidències reportades es guarden a Chefprovider i poden ser consultades en qualsevol moment. El proveïdor rep els detalls de la incidència (nombre d'albarà, factura, producte, detall del problema, etc. fins i tot una imatge del producte defectuós) i aquest albarà queda identificat a Chefprovider com a pendent de resoldre. Si reps una factura que inclou un albarà amb una incidència pendent de resoldre, veuràs una indicació de que hi ha a l'almenys una incidència no resolta relacionada amb un producte d'aquesta factura.
 • Si un proveïdor no utilitza Chefprovider (a més de rebre via correu electrònic un PDF amb el detall de la teva comanda) li facilitem un usuari i contrasenya per a accedir-hi i consultar totes les incidències i comandes que has fet amb ell. El teu proveïdor podrà des d'aquí resoldre la incidència generada i d'aquesta manera seràs notificat sense haver de fer-ne un seguiment administratiu. Així de simple: la incidència és gestionada pel proveïdor i la factura queda identificada fins que la incidència es resolgui.
 Incidències de comandes (dels teus clients)
 • De la mateixa manera que gestiones les incidències amb els teus proveïdors, podràs fer-ho amb els teus clients.
 • Internament podràs gestionar les incidències generades amb els clients, identificant producte, comercial, transportista, contacte per part de client i albarà o factura relacionada amb la incidència.
 • Podràs assignar tasques a diferents responsables i classificar les incidències en diferents categories que et permetran mantenir estadístiques concretes de la teva relació amb el client.
 Vendes
 • Accés directe a les comandes formulades via Chefprovider pels teus clients, pels teus propis comercials en visites a client o per algú del teu equip en contacte amb clients, ja sigui en cada cas des d'un ordinador, tablet o smartphone, a comoditat del usuari.
 • Tens accés a la llista de productes on pots definir el cost de cada un d'ells, el seu preu general, el seu preu d'oferta i data de validesa, i quantitat disponible per a vendes.
 • Per a cada client és possible definir un preu fix per a un període de temps determinat a la vegada que afegir comentaris interns sobre les condicions d'aquest acord.
 • Les tarifes es defineixen com un percentatge a aplicar sobre el preu del producte. S'admet l’administració de múltiples tarifes per a diferents productes.
 Oficina: Albarans i Factures
 • Simplement PROU PAPER. Quan emets una comanda al teu proveïdor, o reps una comanda d'un client, Chefprovider genera un albarà digital. L'identificador d'aquest albarà serà necessari per a, al lliurament, verificar la composició de la mateixa des del dispositiu mòbil (tablet o smartphone) o des de l'ordinador, gestionar la seva acceptació total o per producte, i actualitzar el seu estat. En el mateix instant, des de Chefprovider pots facturar els albarans ja lliurats i fins i tot cobrar-los, deixant reflectit tot això al moment tant al proveïdor com al client.
 • Genera albarans, factures i factures rectificatives i controla els pagaments relacionats.
 • Controlar els acords de compra i els ràpels és una tasca complicada i tediosa. Chefprovider automatitza aquest càlcul i t'avisa de quina quantitat de producte cal comprar per a complir amb l'objectiu i obtenir el descompte acordat.
 • Tingues accés immediat a la fitxa de cada un dels teus proveïdors i clients. Coneix, per a cada un d'ells, quines incidències tens pendents de resoldre, quin volum de compres / vendes registren i quin deute acumulat mantens.
 Magatzem
 • Controla el teu stock de productes de forma interactiva des del teu smartphone al gestionar la recepció de comandes o al realitzar un inventari. Administra diversos magatzems, intercanvis entre ells, gestiona les teves minves i defineix ubicacions de productes per a una gestió d'expedicions més eficaç.
 • Defineix stocks mínims de producte (fins i tot per a cada dia de la setmana) i el sistema et recomanarà les compres a realitzar per a preveure "ruptures" d'stock imprevisibles.
 • Defineix rutes de lliurament i els clients que en formen part. Assigna'ls expedicions i optimitza el teu servei de lliuraments.
 • Tenint a la vista l'stock actual, stock mínim definit i la compra realitzada ahir, decideix quina quantitat que de cada producte has de comprar avui.
 • Les minves també han de ser controlades i documentades al detall. Pots fer-ho en qualsevol moment i també consultar registres històrics.
 Estadística i informes
 • La informació de totes les activitats dins de Chefprovider són la base per generar estadístiques útils per a tu. Sabràs en temps real dades de les teves compres, vendes i incidències. Podràs veure gràfiques de facturació per a cada proveïdor, quantitat, tipus d'incidències i volums de compra.
 • Els informes, més enllà de la seva consulta en pantalla, es generen sobre un document PDF. Fonamentalment, s'emeten a partir de les dades contingudes en les transaccions de Compres, Vendes i Incidències, per a l'obtenció d'informació la lectura de la qual en permeti la presa de decisions en relació a la millora de processos de negoci i/o l'anàlisi de tendències i conductes.
Com diuen els nostres clients, empresaris com tu, Chefprovider t'ajuda a controlar i gestionar el teu negoci amb èxit. Estem preparats per donar-te la benvinguda a la nostra comunitat.